ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ..ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
...........................................................................
สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 1 เมษายน 2561
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2561
********จำนวนรับ********* 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ 80 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต รับ 40 คน
แผนการเรียน ศิลป์ รับ 40 คน
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดาและนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
4. สำเนา ปพ.1 จำนวน 2 ชุด
*ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 037-383 985
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,17:21   อ่าน 49 ครั้ง