ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะ สพม.7 นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลฯในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์และคณะครู ยินดีต้อนรับ คณะ สพม.7 นิเทศ  ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ลงพื้นที่ติดตาม
ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนและส่งเสริม ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,11:13   อ่าน 436 ครั้ง