ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน 
จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูและสถาบันที่ให้การศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาและการร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,09:03   อ่าน 1924 ครั้ง