ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการสมโภช อินทปัญญาและคณะครู บุคลากร
ทั้งนี้ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเษกบางขุนเทียน นำคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยการรำบายศรีสู่ขวัญเป็นที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวในทางการบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า "สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเษก บางขุนเทียน" ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข happiness model โรงเรียนต้องเป็นที่สร้างความสุขด้วยอำนาจของความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการดำเนินงานภายใต้นโยบายและเป้าหมายดังกล่าวทำให้ผู้เรียนสนใจอัตราการเข้าศึกษาสูงขึ้นและผลคะแนนO-net สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกวิชา
.....จากการศึกษาดูงานในครั้งคณะครูโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาประทับใจย่างยิ่งและจะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์มาร่วมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป

ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณครูมรกต พงษ์ประเสิร์ฐ
ขอบคุณภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2559,19:44   อ่าน 1844 ครั้ง