ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิหาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นำโดยคุณครูวันเพ็ญ สังข์สุข คุณครูสุภารัตน์ เกาะหวายและคุณครูอำนวย สังข์สุขไปนำนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดโดยชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,11:29   อ่าน 1977 ครั้ง