ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีท่านผู้อำนวยการสมโภช อินทปัญญา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย ครูอำนวย สังข์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
   คุณครูอาริช  วีรเจริญรุ่งเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้จัดกิจกรรมมากมาย บรรายากาศสนุกสนาน และได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนอย่างเปี่ยมล้น
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,13:49   อ่าน 1941 ครั้ง