ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 2559
โรงเรียนดีศรีชุมชน ความยั่งยืนของคุณธรรมนำวิชาการ
    "มีความรู้คู่คุณธรรม  สถานศึกษาชั้นนำประจำตำบล โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา" 
  
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินต้นแบบ ประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีศรีชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายสุรชาติ เครือศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต ๗ เป็นประธานในการดำเนินการประเมิน พร้อมทั้งคณะกรรมการจากสถานศึกษาต่าง ๆ
  ท่านผู้อำนวยการสมโภช  อินทปัญญานำต้อนรับพร้อมกับชุดการแสดง สรารีศรีนายก โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์  ผู้ฝึกซ้อมโดยคุณครูมรกต พงษ์ประเสริฐ
นำเสนอผลงานการดำเนินงานและเอกสารต่างๆ โดยคุณครุมรกต  พงษ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริการทั่วไป 
  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มวังแก่ง โดยนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นายชาญณรงค์ ศรดอนไพร ประธานนักเรียนและนางสาวยุวพร  สรเลขกิตติ  นายณัฐวุฒิ  พิมพิพัฒน์ มี่ที่ครูปรึกษานำโดยผู้อำนวยการสมโภช อินทปัญญา ครูประยูร ศรีสว่าง ครูวาสนา รอดประเสริฐโพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2559,15:42   อ่าน 4335 ครั้ง