ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เสียชีพอย่าเสียสัตย์ กรกฏา วันสถาปนาลูกเสือไทย

“พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี

            ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง             กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย

   พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน                               ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

                                                                                     

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ นำโดยผู้อำนวยการสมโภช   อินทปัญญา  ประธานในพิธีและคณะครู พร้อมทั้งนักเรียนร่วมทำพิธีสวนสนาม ปฏิญาณตน ตลอดจนการแต่งตั้งลูกเสือ เนตรนารีลูกใหญ่ ณ.สนามหน้าอาคารโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

          นอกจากนี้ในวันเดียวกันผู้อำนวยการ สมโภช อินทปัญญา ยังให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นำโดยนายประยูร ศรีสว่าง ครูหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมให้ความรู้จากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาเพิ่ม  ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้รับความรู้ที่ดีทั้งเรื่องยาเสพติด โทษภัยของยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อความสุขสงบตลอดไป

                                                         

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2559,14:40   อ่าน 2166 ครั้ง