ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแสคงกตัญญูต่อครูอาจารย์ ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของนักเรียนที่แสดงความรักและความศรัทธา นำโดยผู้อำนวยการสมโภช อินทปัญญา คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ความรักและความศรัทธา คือคุณค่าของความกตัญญู
การให้ความรักก่อนให้ความรู้ คืหน้าที่ของครูทุกๆ คน


โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,07:49   อ่าน 2265 ครั้ง