ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ. โรงเรียนกบินทร์วิทยา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
นายสมโภช  อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทยและคุณครูพรทิพย์ ชาระ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนตามคำบอก มัธยศึกษาตอนต้นต้น  โดยโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ รายการ

ภาษาไทยภาษาชาติอย่าพลาดผิด
พึงพินิจไตร่ตรองมองคุณค่า
เอกลักษณ์ประจักษ์แท้แก่ประชา
คือเครื่องหมายตีตราว่าเป็นไทย

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,07:39   อ่าน 1282 ครั้ง