ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านนา จ. นครนายก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2558เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในกิจกรรมมีการแสดง science showการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันชุดแฟนซี่รีไซเคิล จากสิ่งวัสดุเหลือใช้ และการสาธิตการประดิษฐ์เทียน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2558,09:29   อ่าน 746 ครั้ง