ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการตั้งท้องก่อนวัยอันควร

ตัวแทนนักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท จงนครนายก ในหัวข้อ "หยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร stop teen mom"ระว่างวันที่ 17-18สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา


โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2558,22:48   อ่าน 860 ครั้ง