ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมนักเรียน ในโครงการ กำแพงแก้ว
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "กำแพงแก้ว" หลักสูตจรคนไทยสุจริต  ถวายพ่อหลวง ๙๐ พรรณษา จัดโดยมูลนิธิพัมนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2558,15:05   อ่าน 702 ครั้ง