ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2558,19:04   อ่าน 603 ครั้ง