ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร่มผยุงไข่
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
เข้าทำการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ม.2 ตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. ด.ญ.จิราภรณ์  บำบัด
2. ด.ญ.นันต์นภัส  แจ่มใส
3. ด.ญ.ฐานิตา  ศรีนครินทร์
และครูผู้ควบคุมทีมได้แก่ นายบรรพต ไทยเขียว
แข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
จัดกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ มีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 50 ทีม ผลการแข่งขันมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : EGG CAN Fly ร.ร. นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทีมไข่มหัศจรรย์ ร.ร. สุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) 
รองชนะเลิศอันดับสอง : ทีมลอยสาย ร.ร. ลอยสายอนุสรณ์
รางวัลชมเชย 5 รางวัล : ทีม P.N.ร่มบิน 2 ร.ร. โพธิ์นิมิตวิทยาคม
ทีม G-KpN team ร.ร. เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ทีม SSTB.SCIENCE ร.ร. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ทีมปทุมวิไล ร.ร. ปทุมวิไล
ทีม T.U.N.P Fighting ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,11:39   อ่าน 901 ครั้ง