ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปกรรม
วันที่  6  สิงหาคม  2558 ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ  สุนทรโชติ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปะ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม" กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 ซึ่งผลงานที่นำมาเผยแพร่มีทั้งหมด 20 ชิ้น  ซึ่งผลงานที่นำมามีความสวยงามและสร้างความสนใจกับนักเรียนเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,13:53   อ่าน 700 ครั้ง