ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน       รูปเสริท ครอบอักษรย่อ พ..  
อักษรย่อโรงเรียน          พ
..
สีประจำโรงเรียน           น้ำตาล 
-  เหลือง  
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นคูน
 
คติพจน์โรงเรียน            ธรรมชาติดี  สถานที่สวยงาม  การศึกษาเลิศล้ำ  มีคุณธรรมประจำใจ  
ปรัชญาโรงเรียน            ธมฺมกาโม  ภวํ  โหติ   "ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ"
เพลงประจำโรงเรียน    มาร์ชเขาเพิ่มนารีผลวิทยา