ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรภา พูลมา (นัท)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 15
อีเมล์ : jerapa5434@outlook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บิสเทคไทย
ตำแหน่ง : วิศวกร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 20/6 หมู่ 7 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 พ.ย. 2557,04:46 น.   หมายเลขไอพี : 124.122.34.79


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล