ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จันทนี ชูชื่น (อ้อม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : jan_teeruk@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Xcellent manufacturing(thailand)
ตำแหน่ง : นำเข้า-ส่งออก ต่างประเทศ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ย. 2556,09:48 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.35.201


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล