ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิรัต บัวทอง (อุ๊ย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 8
อีเมล์ : ouy503032@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : RTH CONSTRUCTION CO.,LTD.
ตำแหน่ง : Site Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 18 ซอยรามคำแหง 60 แยก 6 ( สวนสน 6 ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ค. 2556,09:06 น.   หมายเลขไอพี : 124.122.184.117


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล